Mae Defra wedi cadarnhau, ar gyfer cymysgeddau o hadau glaswellt a phorthiant i'w hau yn ystod 2024, bydd y gyfradd cynhwysiant canrannol isaf ar gyfer hadau organig neu hadau sy’n troi’n organig yn parhau ar 70%. Gellir hau cymysgeddau cymeradwy 70% heb eu rhanddirymu ymlaen llaw, ond mae'n rhaid cael cymeradwyaeth i randdirymu cyn i'r archwiliad blynyddol gael ei gynnal. 

Ni chaniateir i gymysgeddau hadau gynnwys yr un amrywiaeth â rhai organig ac an-organig.