Croeso i Wefan Cynllun Organig Cymru...

Mae Cynllun Organig Cymru yn eiddo i gwmni Cynhyrchwyr Cig Oen ac Eidion Cymru – WLBP Ltd, ac mae wedi'i achredu gan UKAS a dyma'r cynllun mwyaf ar gyfer ffermwyr organig yng Nghymru.

Wedi'n sefydlu yn 2003, rydym yn falch o ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr a chyfeillgar i ffermwyr organig yng Nghymru gan gynnal proses archwilio ac ardystio drylwyr hefyd.

Rydym yn gynllun dwyieithog a gallwn gynnig y fantais o gyfuno archwiliadau i aelodau o gynlluniau eraill fel y Cynllun Gwarant Fferm Da Byw.

Amdanom Ni
About Us
Quarantine

Cofnodion Fferm

Mae’r cyfleuster Cofnodion Fferm ac Iechyd Anifeiliaid ar gael i'r holl gynhyrchwyr sy’n rhan o Gynllun Gwarant Fferm Da Byw (FAWL) cig eidion a chig eidion WLBP, cynlluniau llaeth a chynllun Organig Cymru. Os ydych chi’n gynhyrchwr neu'n filfeddyg ac angen mynediad i'r cyfleuster, cliciwch isod i gofrestru.

COFRESTRU
Market Prices

Cynlluniau

Mae Cynhyrchwyr Cig Oen ag Eidion Cymru (WLBP) yn cynnal ac yn berchen ar nifer o gynlluniau o fewn y diwydiant. Mae WLBP yn ymdrechu i wella hyder y defnyddwyr drwy warantu safonau ffermydd iddynt drwy’r Cynllun Gwarant Fferm Da Byw ar gyfer Cig Eidion a Chig Oen. Mae’r Ardystiad Bwyd Cymreig o Ansawdd – QWFC Ltd yn ardystio aelodau o’r Cynllun Gwarant Fferm Da Byw, Cynllun Organig Cymru a Chynllun Gwarant Ffermydd Llaeth Cenedlaethol Red Tractor. I ddarganfod mwy, cliciwch ar y dolenni i fynd ar wefannau'r cynlluniau.

Organic Classifieds Image

Hysbysebion Organig

Cliciwch isod i weld a phostio Hysbysebion Organig.

DARLLEN MWY
Online Records Service

Newyddion

Yma gallwch ddod o hyd i'r holl Newyddion a'r straeon diweddaraf am y diwydiant ac Organig Cymru.

DARLLEN MWY

Cysylltu â Ni

Ffôn: 01970 636 688
E-bost: info@wlbp.co.uk

Welsh Lamb & Beef Producers Ltd
Blwch Post 8, Gorseland
Ffordd y Gogledd, Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2WB