Tudalen Gwneud Cais i fod yn rhan o Gynllun Organig Cymru

Gwneud cais am ardystiad – cliciwch i gael mwy o wybodaeth

Sut i Wneud Cais:

1. Cysylltwch â ni i gael Pecyn Cais.

2. Darllenwch ein Safonau Cynllun Organig.

3. Cwblhewch a dychwelwch y dogfennau cais ynghyd â thaliad neu fandad Debyd Uniongyrchol wedi'i gwblhau.

4. Pan fydd y cais yn cael ei dderbyn gan QWFC byddwn yn ei adolygu. Os na fydd angen mwy o wybodaeth arnom, bydd y cais yn cael ei drosglwyddo i asesydd.

5. Bydd asesydd yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad ar gyfer cynnal yr archwiliad.

 

Corff Rheoli Organig presennol, cysylltwch â ni a byddwn yn anfon y ffurflen symud berthnasol atoch chi.

Cofiwch gysylltu â ni os ydych chi eisiau sgwrs am y broses ardystio neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill. Rydym bob amser yn barod i helpu.