Sefydlwyd Cynllun Organig Cymru i alluogi ffermwyr a thyfwyr Cymru i ennill statws ardystio organig drwy gydymffurfio â safonau gweithredu sydd wedi eu cymeradwyo gan DEFRA.

Bydd Ardystiad Bwyd Cymreig o Ansawdd – Quality Welsh Food Certification Ltd (QWFC), sy'n gweithredu i safon ryngwladol ISO17065, yn monitro Cynllun Organig Cymru.

Gallwch lawrlwytho ein safonau yma:

Safonau Organig QWFC

I weld Gweithdrefn Apelio QWFC Ltd cliciwch yma.